Distributörer för Olympus ANI

Vi har idag tecknat avtal med Olympus IMS om distribution av deras instrument för XRF. Vi tar även över service av befintliga instrument på den svenska marknaden. Inom ramen för Olympus ANI (Analytical Instruments) ryms en mycket intressant portfölj av XRF-instrument för elementanalys. “XRF är någonting som är intressant såväl…

läs mer