“Vi vill lära svensk industri att reparera istället för att köpa nytt”

Det här är ett arv som vi inte tar lättvindigt på. Svenska Elektrod AB grundades 1981 med just den devisen som grund. Att istället för att beställa ett nytt kugghjul när en kugge gått sönder, svetsa i och slipa ur. En procedur som kan vara klar redan innan gjuteriet hittat gjutformen till kugghjulet. Det här är en av många procedurer som vi tagit vara på under åren och som gör att när det kommer till reparations- och underhållssvetning är det få som slår oss på fingrarna.

Vi har idag två IWE-diplomerade och en IWS-are på företaget, på väggarna hänger också IWI- och IWSD-diplom, samt vi har ett stort nätverk inom svetsande Sverige. Vi utbildar inom IWS, kör små kurser i flamsprutning och gjutjärnssvetsning, samt föreläser om allehanda ämnen relaterat till svets, oförstörande provning och värmeskydd. Vi kan svets, oförstörande provning och värmeskydd. Vi undervisar svensk industri.

Förkortningslexikon:
  • IWE = International Welding Engineer/Internationell svetsingenjör
  • IWS = International Welding Specialist/Internationell svetsspecialist
  • IWI = International Welding Inspector/Internationell svetskontrollant
  • IWSD = International Welding Structural Designer/Internationell svetskonstruktör