MR® Chemie utvecklar produkter med höga krav inom oförstörande provning (OFP/NDT).  MR® Chemie utvecklar främst kemikalier och utrustning för sprickindikering genom penetrantprovning (PT) och magnetpulverprovning (MT), men har även specialprodukter som t.ex. kontaktmedel för ultraljudsprovning (UT) och vakuumlådor för läcksökning (LT). Sedan 1971 har företaget fokuserat på de mest krävande branscherna såsom kärnkraft, försvar och flyg. MR® Chemie är certifierat enligt EN ISO 9001:2008 och ställer höga miljökrav på sina produkter. Miljövänliga alternativ finns i det breda produktsortimentet. Tillverkning sker i Tyskland och marknadsförs av Svenska Elektrod i Sverige.