Elios 2

Andra generationen av “drönaren i bur”. Ersätter den Elios 1? Nej, men den kompletterar den något oerhört.

Totalt finns ca 600 Elios 1 på marknaden och tillsammans med kunder har Flyability nu utvecklat Elios 2, där man tagit till sig av de begränsningar och utvecklingsmöjligheter som funnits med Elios 1.

4k och värmekamera på utsidan

Till Elios 2 har man flyttat ut kameran utanför buren. Detta möjliggör bland annat att man kan göra 3D-ritningar av utrymmen med hjälp av fotogrammetri. Kameran är nu uppgraderad till en 4k sensor vilket gör att varje bildruta har en enorm detaljrikedom.

Från 2 000 till 10 000 lumen

Nästa uppgradering hos Elios 2 blev ljusrampen. Med 10 000 lumen klarar Elios 2 av de mörkaste av miljöer och med sitt “dammsäkra läge” och “släpljus” är möjligheterna för inspektion enorma.

Stabilisering utan GPS

Elios 1 var helt ostabiliserad så när som på barometern som håller den i höjdled. Elios 2 har 7 st patenterade “optical flow” sensorer som möjliggör att Elios 2 stabiliserar sig i förhållande till sin omgivning även i helt mörker. Detta gör att den är mycket lätt att manövrera.

Full HD till cockpit

Sist men inte minst så har videolänken till cockpitprogramvaran uppgraderats så att piloten nu får informationen i full HD under flygningen. Detta gör att uppdraget ofta kan vara slutfört redan utan att behöva granska informationen i efterhand.

På länken nedan kan ni se en ångpanneinspektion som vi gjorde nyligen tillsammans med Vattenfall och Elios 2.

https://www.youtube.com/watch?v=AWQKcr_Aapk

Elios 1

Världens första kollisionsresistenta drönare! Elios är utvecklad av det Lausannebaserade företaget Flyability SA med syftet att göra svåråtkomliga inspektioner lättare.

Har ni någon gång behövt bygga ställningar för att komma tillräckligt högt upp för en inspektion? Kanske har ni en cistern eller en fjärrvärmepanna? Har ni någon gång behövt anlita klätterfirmor för att kunna utföra en inspektion? Kanske har ni ett vattenkraftverk eller bygger broar? Har ni någon gång behöv hyra skylift bara för att göra en snabb koll uppe på en traversbana? Hade ni haft Elios hade det inte behövts.

Teknisk specifikation

Storlek: 40 cm diameter för att få plats i alla manluckor
Hastighet: vertikalt 2,5 m/s, horisontellt 9 m/s
Flygtid: upp till 10 min
Räckvidd: 500 m beroende på omgivning (rörledningar i stål 500 m, skorssten i tegel 50 m)

Videokamera: 1080p (1920×1080 pixlar) 30 bilder/sekund
Värmekamera: FLIR 160×120 pixlar 9 bilder/sekund

Applikationer

Elios är framförallt konstruerad för invändig inspektion då den är relativt känslig för vind p.g.a. sin bur. Med det sagt så används den ändå med riktigt bra resultat dagligen för t.ex. broinspektioner. Nedan följer ett antal exempel på applikationer där Elios används med framgång.

Kraft/El

 • Ånggeneratorer
 • Transformatorer
 • Vattenkraftverk
 • Kolkraftverk
 • Förbränningspannor
 • Kärnkraftverk

Olja/Gas

 • Skorstenar
 • Offshore-riggar
 • Förvaringstankar med fasta tak
 • Förvaringstankar med flytande tak
 • Raffinaderier
 • Flytande plattformar

Fartyg

 • Lastutrymmen
 • Ballasttankar
 • Bränsletankar
 • Motorrum

Kemikalie och Läkemedel

 • Rörledningar
 • Jästankar
 • Glasfibertankar
 • Trycktankar
 • Värmeväxlare
 • Silos

Gruvor

 • Outforskade utrymmen
 • Transportörer
 • Stup

Lag och ordning

 • Säkerställning av byggnad
 • Bordning av skepp med kustbevakning
 • Gisslansituationer
 • Sök och rädda

Andra

 • Kloaker
 • Pappersmassafabriker

Jag vill veta mer!

Ange ert företags- eller skolnamn.
Ange vem det är som är kontaktperson i dessa frågor.
Är det någonting mer som ni vill tillägga? Är ni intresserade av en offert, hur många system rör det sig om? Har ni flera filialer?