IWS-utbildning

IWS-utbildning International Welding Specialist/Internationell svetsspecialist Vi som står för utbildningen är  Svenska Elektrod AB och AGA Gas AB. Huvudansvaret för utbildningens kvalitet liksom examinering och utfärdande av IWS-diplom ligger på Svetskommissionen, som av IIW (International Institute of Welding)  utsetts till ANB (Authorised Notified Body) i Sverige. Lärare I kursen medverkar…

läs mer

Erfarenhet och kunskap

“Vi vill lära svensk industri att reparera istället för att köpa nytt” Det här är ett arv som vi inte tar lättvindigt på. Svenska Elektrod AB grundades 1981 med just den devisen som grund. Att istället för att beställa ett nytt kugghjul när en kugge gått sönder, svetsa i och…

läs mer