IWS-utbildning

IWS-utbildning International Welding Specialist/Internationell svetsspecialist Vi som står för utbildningen är  Svenska Elektrod AB och AGA Gas AB. Huvudansvaret för utbildningens kvalitet liksom examinering och utfärdande av IWS-diplom ligger på Svetskommissionen, som av IIW (International Institute of Welding)  utsetts till ANB (Authorised Notified Body) i Sverige. Lärare I kursen medverkar…

läs mer