Svets

Vår servicebuss utgår från Valskog och kan hantera alla service/valideringsuppdrag, stora som små

Vare sig det gäller att byta trådledare, matarhjul eller gaskåpa så kan vi hjälpa er att serva era svetsmaskiner. Antingen skickar ni in er strömkälla till vår verkstad eller så kommer vi ut till er och går igenom era maskiner och byter ut de delar som är i behov.

Vi har en serviceverkstad i Valskog, varifrån vår ambulerande servicebuss utgår och vi har en serviceverkstad i Skövde.

Kontakta vår servicetekniker direkt för att boka tid

Fredrik Johansson, fredrik@svenskaelektrod.se, 0736-00 74 09
Anders Hukka, anders@svenskaelektrod.se, 0705-38 64 02

Tryckluftsverktyg

I vår serviceverkstad i Skövde servar vi även tryckluftsverktyg. Vänligen ta kontakt med vår servicetekniker där för att boka tid.

Anders Hukka, anders@svenskaelektrod.se, 0705-38 64 02

XRF

För återkommande service eller reparationer av ert XRF-instrument från Olympus, vänligen skicka ett e-post till info@svenskaelektrod.se med beskrivning på problemet och skicka sedan in ert instrument med detta e-post som bipacksedel till:

Svenska Elektrod AB
XRF-service
Gustafsvägen 14
169 58 Solna

Digitalröntgen CR-skanner

Vi är auktoriserade att utföra garantireparationer, service och övriga reparationsarbeten på CR-skanners från Carestream NDT. Då vi vanligtvis vill kalibrera systemen efter kundens applikation görs detta arbete ute hos er som kund. Vänligen ta kontakt med Karl Ericsson för att boka tid.

Karl Ericsson, karl@svenskaelektrod.se, 0709-73 41 81