Varför är AR-svetsning bra?

Soldamatic ger visuella instruktioner kring hur du ska hålla din svetspistol och vilka inställningar som ska användas

Svetsning är i mångt och mycket ett hantverk. Analysen av hantverkstekniken blir dock mycket enklare med digital teknik. Dels kan en lärare eller instruktör visa rätt handhavande på en stor skärm så alla ser ordentligt, dels kan lärare och elev samtala mycket bättre på tu man hand direkt under svetsning. Ljudförhållandena är helt annorlunda. Sedan kan man spela upp en inspelning av den nyss gjorda svetsen, se den ur olika vinklar, och prata om framföringshastighet, trådutstick eller andra aspekter direkt. Både bilder och grafer ger hjälp. Följdes uppsatta värden? Ser svetsen ut som tänkt?

Kommunikationen mellan lärare och elever blir mycket enklare, men också mellan eleverna när de kan se varandras resultat på ett annat sätt. Det gör att man i studier sett att samarbete både lärare-elev och mellan elever ökar.

Soldamatic i skolmiljö

Ytterligare fördelar inom både utbildning och industri är möjligheten till validering på flera språk. Med utrustning för AR-teknik kan en lärare eller instruktör ha adepter med olika modersmål som gör samma uppgifter. Var och en får instruktioner på ett språk hen förstår och instruktören kan läsa av resultat och analyser av svetsen i sin dator. På så sätt riskerar inte en skicklig svetsare bli underkänd på sitetestet, eller en elev i utbildning, bara för att hen inte förstått muntlig eller skriftlig instruktion till 100 %.

Soldamatic i skolmiljö

Det finns ytterligare scenarion och det är arbetstidskrävande objekt eller när man svetsar i dyra material som titan eller inconell. Produkten är nästan färdig och betingar vid det här laget ett högt värde. En sista svets ska läggas och den som vanligen ska göra det ligger hemma med ryggskott. Det är lätt att den kollega som ska hoppa in blir en aning nervös. Att då ha möjligheten att prova den svetsen virtuellt ett par gånger ökar självsäkerheten och risken för oavsiktliga svetsfel minskar.

Intresseanmälan Soldamatic
Ange ert företags- eller skolnamn.
Ange vem det är som är kontaktperson i dessa frågor.
Är det någonting mer som ni vill tillägga? Är ni intresserade av en offert, hur många system rör det sig om? Har ni flera filialer?