IWS-utbildning International Welding Specialist/Internationell svetsspecialist

Vi som står för utbildningen är  Svenska Elektrod AB och AGA Gas AB. Huvudansvaret för utbildningens kvalitet liksom examinering och utfärdande av IWS-diplom ligger på Svetskommissionen, som av IIW (International Institute of Welding)  utsetts till ANB (Authorised Notified Body) i Sverige.

Lärare

I kursen medverkar ett antal lärare med gedigen erfarenhet från olika delar av den svetsande industrin.

Från arrangörerna kommer Per Brännström och Karl Ericsson, Svenska Elektrod AB, liksom Bogoljub Hrnjez och Per Bengtsson, AGA Gas AB. Samtliga är IWE-diplomerade (International Welding Engineer/Internationell svetsingenjör).

Därutöver förläser andra välmeriterade personer med erfarenheter från till exempel svensk tillverkande industri, från kontrollbolag och från svetsmaskinstillverkare. Den sammanlagda kunskapen är mycket hög.

Inträdeskrav

  1. Tre års svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt antingen gymnasieskolans industriprogram med svetsinriktning eller verkstadsskola 2 år, plåt- och svetslinje. Yrkesutbildning svets med IW-diplom går också bra.
  2. Fem år svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt avslutad grundskoleutbildning. För alternativ 2 får du göra ett allmäntekniskt teoretiskt inträdesprov. Om provet är godkänt är du behörig att gå IWS-kurs. Om provet är underkänt har du möjlighet att gå en 40-timmars förberedande kurs. Efter godkänt slutprov i densamma är du behörig att gå IWS-kurs.
    Antagning till kursen sker efter att Svetskommissionen granskat inkomna anmälningar, intyg och betyg.

Omfattning

IWS-utbildningen är fördelad på tre block, som alla avslutas med genomgång och sammanfattning. De totalt 298 lektionstimmarna är fördelade över fem kursveckor där mellanliggande veckorna ägnas åt självstudier, under vilka lärarna står till förfogande per telefon under vissa tider samt via e-post.

Blockindelning

Utbildningen är uppdelad i 3 block à 2 veckor. Fullständig IWS-utbildning innefattar följande block:
Block 1 – Svetsmetoder och utrustning
Block 2 – Materiallära och konstruktion
Block 3 – Tillverkning och applikationer

Plats, kursstart och kursupplägg

Kursen genomförs i Svenska Elektrods och AGA Gas lokaler i Stockholm. Kurser startar i augusti och januari.

Kurslitteratur, avgift, avbokning och anmälan

I priset för kursen ingår kurslitteratur:  Karlebo Svetshandbok, Materiallära för svetsare och kopior på presentationsmaterial. Kursmaterial som används, men som inte ingår i kursavgiften är SIS handböcker 530 och 531, dessa kan köpas via Svetskommissionen.

Priset för kursen är 67 600 SEK exklusive moms. Avgiften erläggs mot faktura senast 14 dagar innan kursstart. Eventuell praktisk svetsträning debiteras separat med 490 kr/lektionstimme + moms. Hotell och lunch ingår ej i kurspriset. Önskas hjälp med hotellrum föreslår vi Comfort Hotell Friends Arena som ligger på 5 min gångavstånd från kurslokalerna hos Svenska Elektrod AB i Solna.

Avbokas kursen senast fyra veckor för kursstart debiteras ingen kursavgift, inom fyra veckor debiteras halva kursavgiften och efter kursstart debiteras hela kursavgiften. Anmälan med intyg och betygskopior enligt inträdeskraven skall vara kurssamordnaren tillhanda senast fem veckor före kursstart på adress:

Svenska Elektrod AB
Att: IWS
Kemistvägen 26
183 79 Täby

alternativt inskannad och e-postad till iws@svenskaelektrod.se

Frågor besvaras av:
Per Brännström, per@svenskaelektrod.se, +4670-973 41 74
Anmälan som inkommit till oss anses som ett bindande avtal, förutsatt att den ansökande godkänns av Svetskommissionen.