Svenska Elektrod AB
Svenska Elektrod AB bildades 1981 med syftet att lära svensk industri reparera och underhålla istället för att köpa nytt. Kunskapen finns kvar och har intensifierats under åren, medan företaget har utvecklats till en distributör med ett komplett sortiment för svets, oförstörande provning och värmeskydd. 2015 godkändes företaget som utbildare inom IWS (International Welding Specialists) av svetskommissionen.

Svets
Vi representerar en mängd tillverkare av tillsatsmaterial för svetsning med belagda elektroder, solidtråd MIG/MAG/TIG och rörtråd. Vi representerar även tillverkare av svetsmaskiner, skyddsutrustning och har egna servicebussar som servar, reparerar och validerar svetsmaskiner på plats hos kund.

Oförstörande provning
Vi har genom våra agenturer ett komplett sortiment inom alla metoder för oförstörande provning.

Industriellt värmeskydd
Vi representerar Jutec GmbH som är tillverkare av aluminiserat värmeskydd som används inom gjutande industri, stålverksindustrin och andra industrier där det råder höga temperaturer.

Utbildning
Utöver den IWS-kurs som företaget bedriver 2 gånger per år representerar vi även Soldamatic som har ett komplett system för virtuell svetsning. Som ett Certified Training Center håller vi dessutom i en diplomgivande två dagars "Core Training" i grundläggande användning och styrning av Universal Robots kollaborativa robotar.