Ett företag som arbetar med kvalitet, vare sig det är med ett officiellt kvalitetssystem eller inte, måste hålla sin utrustning i bästa skick.
I svetskvalitetssystemet ISO 3834-2, avsnitt 16, står: ”Tillverkaren skall svara för ändamålsenlig kalibrering eller validering av utrustning för mätning, kontroll och provning. All utrustning som används för att utvärdera den svetsade konstruktionens kvalitet skall kontrolleras på lämpligt sätt och skall kalibreras eller valideras med lämpliga intervall”.

Vill ni avlastning för att istället vara ute och producera kan vi hjälpa er. Vi utför årliga valideringar i vår verkstad eller ute på plats hos er av era strömkällor.