Här publicerar vi ofta förekommande frågor och svar gällande någonting av det som vi besitter kunskap i eller någon av de produkter som vi har i vårt sortiment.

Hur ska man tänka i valet mellan penetrant- och magnetpulverprovning?

Bägge är sprickindikeringsmetoder för ytbrytande sprickor. Tumregeln är att om materialet som ska provas är magnetiskt så väljs magnetpulverprovning. Undantaget är om man inte har tillräcklig åtkomst för ett magnetok och då används penetrantprovning istället. Tumregeln för användning av penetrantprovning är om detaljen är av rostfritt stål, aluminium eller titan.

Hur gör man för att få ut en bult som man dragit av huvudet på?

Använd en bultutdragarelektrod och följ våra tips i denna artikel

Vart hittar jag säkerhetsdatablad till era produkter?

Ansvaret för säkerhetsdatablad för kemiska produkter ligger hos tillverkaren av produkten. Därför hänvisar vi i regel till de tillverkare vi representerar som du hittar här

Hur ska ett röntgenrör positioneras i förhållande till röntgenfilm, bildplatta eller DDA-panel?

Ett röntgenrör genererar röntgenstrålning genom att skjuta elektroner från en katod till en anod. Detta görs i längsgående riktning på ett röntgenrör. Av denna anledning kan det finnas en viss differens i potential på strålningen i längsgående riktning, men inte vinkelrätt. Detta kallas för “heel effect” https://en.wikipedia.org/wiki/Heel_effect.

Nu när vi vet detta kan det användas i vår fördel. Ska vi röntga t.ex. en 10×48 cm stor röntgenfilm så spelar det inte så stor roll om vi har en skillnad i potential över hela längden på röntgenfilmen, men om det däremot är en stor skillnad över den korta delen 10 cm, kan vi få stora problem i att tolka materialet. Samma princip gäller för bildplattor vid användning av CR-teknologi och DDA-paneler vid användning av DR-teknologi.

Alltså positionera alltid röntgenröret så att den längsgående riktningen är i linje med detektionsmediats (röntgenfilmen, bildplattan eller DDA-panelen) längsgående riktning.

Vad kostar det att gå en IWS-kurs?

Anmälningsavgiften för vårterminen 2019 är 67 500 kr